Робимо політику якісною, політиків - професійними!

Програма: Лактіонов Дмитро Олександрович

Передвиборна програма кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 19 Лактіонова Дмитра Олександровича

Як кандидат у депутати Верховної Ради України я, Лактіонов Дмитро Олександрович, буду працювати над такими чотирма напрямками комплексних проблем, які планую вирішити у своєму мажоритарному окрузі і цим дати стимул для ланцюгової реакції вирішення цих важливих і нагальних питань по всій державі.

Перша комплексна проблема - це панівне становище державних службовців усіх рівнів над громадою і окремими громадянами зокрема, яким службовець повинен служити. Найголовніше це забезпечити особисту відповідальність державних службовців за виконання прийнятих ними рішень, створення системи політичних і правових регуляторів поведінки державних службовців, формування професійної етики державного службовця України. Громадський контроль за діями та діяльністю державних службовців для забезпечення найбільш ефективної співпраці громади та працівників державного апарату стане вагомим кроком до розбудови громадянського суспільства.

Другий напрямок над яким я буду працювати - це економічні перетворення, які крок за кроком будуть наближати Україну до її місця серед розвинених країн світу. Економічні перетворення повинні мати довгострокові цілі. Перш за все - це трансформація України в державу з інноваційною економікою та впровадження сучасних технологій у традиційні сфери економіки. На здійснення таких цілей мають спрямовуватись наука, освіта, технологічне оновлення виробництва, висококваліфікований менеджмент. Виступаю за розвиток аграрного сектору як дуже перспективного напряму економіки у цьому мажоритарному окрузі. Буду працювати над залученням сюди як внутрішніх так і іноземних інвестицій, які будуть сприяти створенню робочих місць, підвищення загального рівня добробуту.

Третій комплекс завдань -  це розвиток ефективного використання географічного положення нашої держави. Україна не в повній мірі застосовує свій транзитний потенціал. Необхідно забезпечити прискорений розвиток транзитного потенціалу держави. Виконання цього комплексного завдання полягає, у тому числі, і у будівництві найсучасніших доріг, автобанів, швидкісних залізничних сполучень, що відповідно створить нові робочі місця на цих будівництвах на які потрібно, за певними програмами, залучати і місцеве населення.

Четвертий напрямок моєї роботи - це туризм. Наполягаю на активному розвитку туристичної сфери, активно виступаю за розвиток України як туристичної держави. Вірю в величезний потенціал України  як своєрідної, неповторної, мальовничої, різнобарвної та надихаючої країни,яка займе гідне місце серед країн, що викликають інтерес у туристів з усього світу. Вважаю зелений туризм, в якому буде задіяне сільське населення, вагомим рушієм розвитку економіки сільських регіонів.

Ці чотири напрями вважаю головними у своїй діяльності як майбутнього народного депутата. Окрім того вважаю за необхідне працювати над розвитком загальнолюдських цінностей. Сфери освіти, науки та  виховання мають  бути направленими на формування потреби наших громадян в отриманні нових знань, високої духовності та моралі, здорового способу життя, любові до людини та природи. Для цього необхідно забезпечити найвищий соціальний статус професіям вчителя, вихователя дитячого садку і викладача вузу.

Також працюю над  об'єднанням  населення України в єдину політичну націю. Борюсь  проти дій, які спричиняють порушення політичної єдності України. Вірю, що людина може змінити світ навколо себе і дати приклад іншим для вдосконалення.

повернутись до списку кандидатів