Робимо політику якісною, політиків - професійними!

Програма: Паращак Юрій Ігорович


Передвиборна програма кандидата

 в народні депутати України

по  виборчому округу № 19 

Паращака Юрія Ігоровича

З обранням мене депутатом Верховної Ради України, у своїй депутатській діяльності буду керуватися Конституцією України, Законами нашої держави, принципами християнської моралі та загальнолюдських цінностей.

Головним вважаю: підвищення життєвого рівня громадян, консолідацію політичних сил суспільства, направлену на виконання цієї мети, посилення ролі та повноважень регіонів.

Захист інтересів України, збереження її суверенітету, територіальної цілісності та утвердження її місця на міжнародній арені є нашим спільним завданням.

На моє глибоке переконання, кожен громадянин України має невід'ємне право на достойне життя у власній країні, що передбачає:

- здорові та безпечні умови життя для себе та дітей;

- гідну заробітну плату за свій труд;

- можливість впливати на важливі соціально-економічні та політичні     події у державі, бо саме народ є єдиним джерелом влади в Україні;

- право на вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу думки і слова.

 

З цією метою буду  добиватися :

в галузі промисловості:

- росту доходів підприємців та найманих працівників за рахунок створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в Україні, залучення інвестицій та створення нових робочих місць;

-  максимальної лібералізації податкового законодавства;

- зменшення собівартості продукції шляхом введення інноваційних технологій виробництва. Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку внутрішнього ринку;

- покращення соціальної інфраструктури краю ( ремонт доріг, мостів, завершення  недобудованих об'єктів, будівництво нових);

в галузі сільського господарства:

розвитку переробного комплексу сільгосппродукції;

-  юридичної гарантії захисту земельних паїв;

- своєчасної виплати державних дотацій вітчизняним сільгоспвиробникам;

- безвідсоткового кредитування фермерських господарств  для розвитку тваринництва;

в соціальній сфері:

- доступного і якісного навчання для всіх громадян краю, недопустимості закриття шкіл у віддалених гірських населених пунктах;

- забезпечення високоякісного медичного обслуговування для всіх    мешканців краю, запровадження страхової медицини;

доступні безвідсоткові кредити молодим сім'ям на придбання житла, погашення державою кредитів по житлу для спеціалістів, які відпрацювали контрактний  термін після закінчення вузу;

- повернення вкладів Ощадбанку СРСР;

- захищати права дитини та соціальний захист материнства. Збільшення допомоги по догляду за  дитиною до досягнення нею трьохрічного віку до рівня прожиткового мінімуму;

- працювати над підвищенням пенсій та надання адресної допомоги для малозабезпеченої категорії населення;

- забезпечення сільських населених пунктів округу  водою, газом, Інтернет зв'язком.

Цей перелік не є вичерпним.

Я завжди відкритий для пропозицій та співпраці.

Представляючи наш край у Верховній Раді України, депутатські повноваження буду виконувати чесно і добросовісно.

 

Роби для народу, як для себе.

повернутись до списку кандидатів