Робимо політику якісною, політиків - професійними!

Програма: Вашкевич Микола Дмитрович

 ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ  Вашкевича Миколи Дмитровича

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ

Громадяни України заслуговують на високий рівень життя та стабільність.

Програма ґрунтується на досвіді кращих економік світу та на можливості впровадження їх в реалії нашої держави.

 1. СОЦІАЛЬНИЙ УСПІХ

Пропоную новий підхід в державній соціальній політиці, акцентуючи увагу на підвищенні соціальних стандартів громадян  упродовж усього життя.

МОЛОДЬ - ОСНОВНА РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ!

Кваліфікована  молодь отримає гарантовані можливості в працевлаштуванні, що забезпечить впевненість у майбутньому.

Піднімемо якість вищої освіти. Наші випускники будуть затребувані на світовому ринку праці.  Не менш 50% місць у вузах будуть державними.

Молода родина матиме можливість отримти в оренду соціальне житло, а в подальшому зможе придбати власне житло за пільговими кредитами.

 ЗДОРОВІ ГРОМАДЯНИ - СИЛЬНА КРАЇНА

Одним з першочергових завдань вбачаю надання якісної та безкоштовної медичної допомоги всім громадянам.

Пріоритетні цільові програми сприятимуть здоровому способу життя, запобігатимуть поширенню СНІДу, туберкульозу, наркоманії, онкозахворюваням.

Кошти приватних інвесторів будуть спрямовані на розвиток медичного страхування, впровадження передових медичних технологій, оновлення обладнання і створення нових основних фондів.

 ЗЕМЛЯ - БАГАТСТВО НАЦІЇ

Завершимо видачу громадянам державних актів на право власності земльними ділянками, що дасть змогу всім бажаючим громадянам реалізувати свої законні права.

З метою підвищення добробуту українських селян законодавчо забезпечимо створення прозорого і легального ринку землі, що гарантуватиме належну орендну плату за землю .

Особлива увага приділятиметься розвитку соціальної сфери на селі: газифікацію, будівництво шкіл, дошкільних навчальних закладів, доріг тощо.

 РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Головне завдання реформування АПК - зростання сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, можливість виходу продукції АПК України на світовий ринок.

Для успішного  ведення сільськогосподарського виробництва необхідно створювати крупнотоварні сільськогосподарські підприємства, які здешевлять вартість продуктів харчування.

Звернути особливу увагу на активізацію селекційно-племінної роботи та збільшення поголів'я телят, стимулювання власників одноосібних селянських господарств шляхом виділення дотацій з державного бюджету на реалізацію програм агропромислового комплексу.

 2. УКРАЇНА - УСПІШНА КРАЇНА!

Для стабільності розвитку нашої держави ми реалізуємо ряд політичних і економічних реформ, які забезпечать динаміку та ефективність механізмів соціально-орієнтованої ринкової економіки, сприятимуть утвердженню в Україні консолідованої демократії.

 РЕФОРМИ - ОСНОВА УСПІХУ

Впровадження  системних реформ забезпечить стабільне економічне зростання, а також поступове звільнення економіки від надмірного державного втручання і опіки.

Пріоритетним є збереження і примноження промислового і науково-технічного потенціалу країни, що надасть можливість поступового переходу до економіки знань. Разом з тим нагальною потребою є широке впровадження наукоємних та енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії.

 ЗБІЛЬШЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ!

Місцеве самоврядування повинне стати реальним фундаментом народовладдя. Шлях до цього - максимальна передача владних та фінансових повноважень місцевим органам влади для втілення регіональних і локальних стратегій розвитку.

 УКРАЇНА - НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР: 

Зміцнимо авторитет України на зовнішньополітичній арені виступаючи за політику відкритості та добросусідства, за збереження позаблокового статусу України.

Членство в Європейському Союзі або Світовій Організації Торгівлі - не самоціль, а засіб підвищення добробуту наших громадян, розширення можливостей вітчизняної економіки, науки і освіти.

 

МОЄ ГАСЛО: ЗАМОЖНІ ГРОМАДЯНИ - СТАБІЛЬНА ДЕРЖАВА!

 

повернутись до списку кандидатів